top of page

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ + TERAPIE

Komplexní diagnostika + terapie

  • 1 hodin/ 30 minut/y
  • 1500 Kč
  • Duchcovská

Popis služby

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: (čas který je pro tento okamžik nejdůležitější): - začneme podrobnou DISKUSÍ O VAŠEM PROBLÉMU a rozborem Vaší zdravotní dokumentace (všechny "papíry" - zprávy, RTG, CT prosím s sebou). To povede k založení Vaší unikátní složky pro budoucí spolupráci. KLINICKÉ VYŠETŘENÍ: (komplexní vyšetření a to nejen místa potíží, ale i vzdáleně souvisejících oblastí) - moderní vyšetřovací metody skládající se například z: Funkčního vyšetření vašeho pohybu, vyšetření svalové síly daných segmentů (digitálním dynamometrem), vyšetření chodidel ve statice i dynamice (podoscop), Vyšetření pohmatem (palpace) + klinickými ortopedickými testy atd. TERAPIE: Na míru ušitá na základě vyšetření. Cílem je Vám co nejdříve ulevit od bolesti, případně přiblížit se Vaším cílům. Terapie se může skládat z: 1) Aplikace potřebných modalit (teplé obklady, studené obklady, elektroterapie a další...) 2) Aplikace manuálních technik (měkké techniky, mobilizace, manipulace, Graston Technique, uvolnění fascií, Hypervolt - vibrační terapie, Statické a dynamické baňkování atd.) 3) Návrh pohybové nápravy a nácvik dle vstupního vyšetření (Metoda Brunkow, ACT, Mulligan Technique, Mechanická léčba, Vojtova metoda, Funkční trénink CFSC... ) - VŽDY JSTE AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM PROCESU rehabilitace. VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: (porovnání rozsahu pohybu, pocity, diskuse) PLÁN: Návrh a doporučení jednoduché domácí intervence / domácích cvičení a diskuse o dalším postupu k dosažení Vašich cílů. TO VŠE V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ Armex LiveCentra


Storno podmínky

Pro zrušení termínu mne prosím informujte 24h před plánovanou návštěvou. Děkuji


Kontaktní údaje

  • Duchcovská 827, Děčín, Česko

    606558180

    progressfyzio@gmail.com


bottom of page